ZABYTKI

 Zagroda Owczarza z XIX wieku, drewniany kościół z XVIII wieku 

 .